Header image  

Maatschappelijk Engagement

Stad Lier

 
  HOME ::
   
 
Achtergrondinfo

Naast mijn dagtaak op het kabinet (beleidscel) van Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie zetel ik als gemeenteraadslid in Lier. Engagementen en verantwoordelijkheden in Lier:

  • Fractieleider LierLeeft (SP.A-SPIRIT & Onafhankelijken)
  • Voorzitter Commissie Politie en brandweer, communicatie en geïntegreerd veiligheidsbeleid.
  • Lid commissie Landbouw, milieu, afval- en waterbeleid en personeelszaken.
  • Lid commissie Financiën, begroting, lokale economie, en relaties met verzelfstandigde agentschappen.
  • Lid Commissie Ruimtelijke ordening, stedenbouw, patrimonium, monumentenzorg, musea en toerisme.
  • Lid Raad van bestuur SoLag.

Meer info over mijn persoon kan je vinden op mijn oude site van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgende rubrieken komen aan bod:

Andere engagementen:

Weet waarover je praat
zeg niet dat je het niet wist....

Sedert de bouw van deze site is er één kleine maar belangrijke gebeurtenis bijgekomen: Kamil Taspinar is de knaap die de dagen van nachten van mijn vrouw Wendy en mezelf weet te vullen met zijn aanwezigheid. Een prachtige geschenk met een eigen webstek <hier>

 

 

<< terug

 
   ©2007 Öztürk Taspinar